Chirurg naczyniowy

Urodził się w 1964 roku w Gdańsku. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w roku 1990. Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej uzyskał w roku 1999, w roku 2003 zaś drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii naczyniowej.

chirurg naczyniowy

Dotychczasowa praca: W latach 1990-1999 pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Gdańsku.

W roku 2000 podjął pracę w Klinice Chorób i Chirurgii Naczyniowej ZSK Szpital w Gdańsku. Od roku 2003 do 2012 pracował Szpitalu Centrum Zdrowia SWISSMED S.A. w Gdańsku.

Od 2012 współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku w Oddziale Chirurgii Naczyń oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Prowadzi prywatną praktykę lekarską w Gdańsku i Gdyni m.in. specjalizując się w leczeniu choroby żylakowej kończyn dolnych.

chirurg naczyniowy Gdańsk

Od 1 lipca 2014 roku kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Wojewódzkim w Gdyni.